Грижата за очите е изключително важна при подрастващите. Доброто зрение е съществено за развитието и успеваемостта им в учебните занятия. Във всеки следващ клас учениците са изправени пред нарастващи изисквания към тях – размерът на шрифта намалява, а обемът на текста и времето за прочит значително се увеличават.
Често децата не осъзнават, че имат проблем, затова лекарите препоръчват рутинни прегледи на 6 месечна, 3 годишна и предучилищна възраст. Особено важно е нарушенията да бъдат установени възможно най-рано и да бъдат взети своевременни мерки. Нелекувани, зрителните дефицити могат да засегнат не само образованието, но и цялостното развитие на детето.
Ранната превенция на проблеми със зрението при децата се прави чрез бързо изследване наречено очен скрининг.