Очният преглед може да бъде забавен.

Наясно сме, че един тест на зрението може да бъде малко стряскащ за едно дете, особено ако е за първи път, затова си позволихме да направим целия процес по-приветлив, по-забавен и приятелски към децата. Това не означава, че прегледът ще бъде по-малко задълбочен или проницателен. Очният лекар ще направи задълбочена оценка на зрението на вашето дете, позовавайки се на очакваните нива на развитие и растеж. Много от етапите на прегледа са идентични с прегледа при възрастни, но също така се ползват апарати, които са специализирани и адаптирани към специфичните детски нужди.

Зрението на децата обикновено продължава да се развива до седем или осем години. Открити до тази възраст, повечето проблеми могат по-лесно да бъдат преодолени. Важно е всички проблеми да бъдат идентифицирани възможно най-рано, тъй като впоследствие могат да окажат влияние върху развитието и образованието на детето.
80% от информацията, която детето научва е чрез зрението. Нелекувани, очните дефицити могат да доведат до изоставане в клас, емоционални Зрението на децата обикновено продължава да се развива до седем или осем години. Открити до тази възраст, повечето проблеми могат по-лесно да бъдат преодолени. Важно е всички проблеми да бъдат идентифицирани възможно най-рано, тъй като впоследствие могат да окажат влияние върху развитието и образованието на детето.
80% от информацията, която детето научва е чрез зрението. Нелекувани, очните дефицити могат да доведат до изоставане в клас, емоционални проблеми, дислексия или друго когнитивно разстройство.
Световен доклад на Асоциацията на оптометристите подчертава факта, че едно от пет деца има неоткрит проблем с очите. Ето защо е много важно вашето дете да бъде тествано рано, за да бъдат идентифицирани и лекувани всички потенциални проблеми.
проблеми, дислексия или друго когнитивно разстройство.